ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Supplekey Health συμμετείχε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 3 με 5 Νοεμβρίου 2023,στο ξενοδοχείο Porto Palace στην Θεσσαλονίκη με τίτλο «Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα» και θέμα «Συνάντηση Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής».
👏Το Συνέδριο στηρίχτηκε στη μέθοδο «εκμάθηση μέσω της εμπειρίας και του προβλήματος» (Experience Based Learning – Problem Based Learning) ,
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και συνοδεύτηκε από μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων ιατρών και μαιών.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

SUPPLEKEY

Η SuppleKey Health αποτελεί τον καρπό του οράματος ανθρώπων με κοινές αξίες, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με την παροχή πρωτοποριακών συμπληρωμάτων διατροφής

Με την αποστολή της ζήτησης προσφοράς, ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Η αποστολή προσφοράς δεν αποτελεί παραγγελία προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ένας σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Loading...