ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Η Supplekey Health συμμετείχε στην ημερίδα του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
«Εξατομικευμένη Προσέγγιση Στη Γονιμότητα Ζεύγους» .
Η θεματολογία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και η συμμετοχή ήταν μεγάλη.
          

SUPPLEKEY

Η SuppleKey Health αποτελεί τον καρπό του οράματος ανθρώπων με κοινές αξίες, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων με την παροχή πρωτοποριακών συμπληρωμάτων διατροφής

Με την αποστολή της ζήτησης προσφοράς, ένας εκπρόσωπος θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Η αποστολή προσφοράς δεν αποτελεί παραγγελία προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση ένας σύμβουλός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Loading...